Thursday, July 20, 2017

Ban quản trị nhà chung cư có quyền hạn và trách nhiệm ra sao?

Ban quản trị nhà chung cư có quyền hạn và trách nhiệm ra sao?


Theo Điều 104 Luật nhà ở 2014 và Điều 41 Thông tư 02/2016/TT-BXD thì Ban quản trị nhà chung cư có các quyền và nghĩa vụ sau:


1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Ban quản trị nhà chung cư có quyền và trách nhiệm sau đây:
Thứ nhất: Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện nội quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;
Thứ hai: Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật này và quyết định của Hội nghị nhà chung cư; báo cáo Hội nghị nhà chung cư việc thu, chi khoản kinh phí này;
Thứ ba: Đề nghị Hội nghị nhà chung cư thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;
Thứ tư: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư hoặc đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 102 của Luật này.
Trường hợp nhà chung cư không yêu cầu phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 105 của Luật này và được Hội nghị nhà chung cư giao cho Ban quản trị thực hiện quản lý vận hành thì Ban quản trị nhà chung cư thực hiện việc thu, chi kinh phí quản lý vận hành theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;
Thứ năm: Ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần sở hữu chung có thể do đơn vị đang quản lý vận hành nhà chung cư hoặc đơn vị khác có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện.
Thứ sáu: Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng nhà chung cư về việc quản lý, sử dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét, giải quyết;
Thứ bảy: Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong nhà chung cư;
Thứ tám: Thực hiện đúng quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà chung cư;
Thứ chín: Được hưởng thù lao trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;
Thứ mười: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khi thực hiện quyền và trách nhiệm không đúng với quy định tại khoản này;
Thứ mười một: Thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái với quy định pháp luật.
2. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Ban quản trị nhà chung cư thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại các điểm a, e, g, h, i, k và l khoản 1 Điều này.

Thời hạn bảo hành căn hộ chung cư được tính thế nào?

Thời hạn bảo hành căn hộ chung cư được tính thế nào?


Căn cứ khoản 1 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2014 thì tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng; tổ chức, cá nhân cung ứng thiết bị nhà ở phải bảo hành thiết bị theo thời hạn do nhà sản xuất quy định.

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo khoản 2 và khoản 3 Điều 85 Luật Nhà ở 2014. Bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định của pháp luật.


Nhà chung cư được bảo hành tối thiểu 60 tháng kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Thời hạn bảo hành cụ thể do các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm: Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung, tường, trần, mái, sân thượng, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cung cấp chất đốt, hệ thống cấp điện sinh hoạt… và các nội dung khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở thực hiện bảo hành sửa chữa, thay thế theo thời hạn quy định của nhà sản xuất.
Như vậy, nhà chung cư được bảo hành tối thiểu 60 tháng (kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng). Để chắc chắn hơn, bạn có thể xem thời hạn bảo hành được quy định rõ trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, bên cạnh việc tham khảo quy định được nêu ở trên.

Sở hữu chung, sở hữu riêng trong tòa nhà chung cư được quy định ra sao?

Sở hữu chung, sở hữu riêng trong tòa nhà chung cư được quy định ra sao?

Theo quy định tại Điều 100 Luật nhà ở năm 2014, phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của nhà chung cư được quy định như sau:


1. Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư bao gồm:

  • Thứ 1, phần diện tích bên trong căn hộ bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó;
  • Thứ 2, phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng cho chủ sở hữu nhà chung cư;
  • Thứ 3, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ hoặc gắn liền với phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng.

2. Phần sở hữu chung của nhà chung cư bao gồm:

  • Thứ 1, phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng quy định tại khoản 1 Điều này; nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư;
  • Thứ 2, không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung cư bao gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp nước, cấp ga, hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa và các phần khác không thuộc phần sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư;
  • Thứ 3, hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư đó, trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng vào mục đích công cộng hoặc thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước hoặc giao cho chủ đầu tư quản lý theo nội dung dự án đã được phê duyệt;
  • Thứ 4, các công trình công cộng trong khu vực nhà chung cư nhưng không thuộc diện đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo nội dung dự án đã được duyệt bao gồm sân chung, vườn hoa, công viên và các công trình khác được xác định trong nội dung của dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt.
 Theo Luật Nhà ở năm 2014

Bí quyết để bán nhà nhanh và được giá

Bí quyết để bán nhà nhanh và được giá


Mức giá hợp lý


Khi quyết định bán nhà, bạn khó có thể tự định giá nếu không nắm vững thị trường. Bạn bè hay người quen cũng không chắc đã có nhiều kinh nghiệm. Hãy nhờ tư vấn của một vài người môi giới trong khu vực đang sống, bạn sẽ biết mức giá hợp lý và sau đó tự điều chỉnh lên xuống một chút theo nhận định riêng của mình.


Khách hàng tiềm năng sẽ không quan tâm đến những căn nhà quá đắt so với thị trường chung. Họ đã xem rất nhiều căn nhà và có kinh nghiệm về mức giá chung. Đây cũng là một sai lầm mà nhiều “nhà chính chủ” thường mắc phải. Các chủ nhà thường đánh giá quá cao giá trị căn nhà của mình hoặc kì vọng vào mức giá ở thời kỳ sốt đất đã qua. Và kết quả là thường phải chờ rất lâu mới bán được với mức giá thấp hơn kì vọng rất nhiều.
Mức giá hợp lý là điều vô cùng quan trọng để thu hút khách hàng.

Không che giấu khuyết điểm


Nếu phát hiện ra những khiếm khuyết của căn nhà muốn bán, cách tốt nhất là nói ra cho người mua biết để họ tìm hưóng khắc phục thay vì che giấu nó.
Hầu hết những người đi mua nhà đều tìm hiểu rất kỹ những gì cần xem xét, đồng thời cũng đã dạo qua không ít ngôi nhà khác để đối chiếu. Do vậy, "khôn ngoan chẳng lọ thật thà", nên chỉ luôn những điểm yếu của căn nhà để người mua thấy tinh thần hợp tác cao cũng như sự trung thực của người bán.
Một khi thấy được các điểm yếu, người mua lại có thể thoải mái quyết định mua, bởi họ biết mình có khả năng khắc phục điểm yếu của căn nhà hay không.

Bán tài sản trước khi bán nhà


Quá nhiều đồ đạc trong nhà khiến các căn phòng trông nhỏ hẹp hơn, bí hơn. Do vậy, nếu thực sự muốn bán và đã chuẩn bị được chỗ ở mới, đừng ngại bán bớt ít nhất 1/3 tài sản đồ đạc trong nhà.
Các chuyên gia cho rằng như vậy ngoài việc làm cho căn nhà thoáng hơn, nó còn giúp người mua cảm nhận được thiện chí của người bán và nhanh chóng gạt bỏ mọi đắn đo để ra quyết định mua.

Bỏ những gì mang cá tính của chủ nhà


Nhà đầu tư thường muốn mua lại một công ty mang một cái tên chung chung thay vì mang tên riêng của người chủ cũ, muốn mua chiếc xe giống như mọi chiếc xe khác thay vì một chiếc xe đã dán đủ loại hình theo sở thích chủ trước kia. Người mua nhà cũng vậy, họ không muốn thừa hưởng dấu ấn riêng của "người tiền nhiệm".
Những thứ đầu tiên cần phải đóng gói ngay lập tức trước khi khách hàng tới xem nhà: các bức ảnh gia đình, các bộ sưu tập phản ánh cái tôi của chủ nhà, làm nhạt bớt các nét trang trí đậm màu, mang nét cá tính mạnh mẽ...
Nói tóm lại, nên để căn nhà trông chung chung, giống như mọi căn nhà khác hơn là cố tạo ra điểm nhấn để hút khách.

Lau chùi cho căn nhà sáng bóng


Rõ ràng, bạn không hề muốn cho khách xem một căn nhà đầy bụi bặm, đồ đạc ngổn ngang. Để căn nhà như mới, bạn hãy lau chùi từ các thiết bị nhà bếp, nhất là với những đồ dùng lâu ngày. Thậm chí hãy bỏ công sơn lại một căn phòng nếu cần thiết. 

Bạn có bất động sản muốn bán ? Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. 
Mua bán & Ký gửi Bất động sản: https://goo.gl/forms/OeJcCbtDZbMh6kaN2

Độ tuổi "vàng" để mua nhà là bao nhiêu? - Thu nhập bao nhiêu là đủ?

Thu nhập bao nhiêu là đủ để mua căn hộ đầu tiên tại Hà Nội ? 


Khi nào bạn nên mua nhà ? 


Câu chuyện đến độ tuổi nào, người dân Việt Nam nên sở hữu riêng cho mình một tổ ấm, không thuê mướn, là của riêng. Và có thể xây dựng mọi thứ từ sự nghiệp, vợ chồng, con cái, chăm lo cho bố mẹ ... là vấn đề mà nhiều người luôn cho rằng đó là một trong những nhân tố quyết định về bước đầu tiên trong thước đo thành công của xã hội. 


Ngôi nhà đầu tiên. Với độ tuổi vàng từ 25-45, các yếu tố sau đây giúp bạn cân nhắc mình có nên mua nhà hay không: 

1/ Thu nhập của bạn: 


Nhìn theo góc độ của một trong những chuyên gia lâu năm trong ngành mua bán bất động sản, bà Nguyễn Phương Huyền, giám đốc mảng khách hàng cá nhân từ Sacombank cho biết: " Đối tượng khách hàng từ 25-35 tuổi chiếm tỷ trọng lớn trong số các khách hàng của ngân hàng này trong những năm gần đây. 
Phân khúc này có mức nợ tín dụng lên đến trên 6,000 tỷ đồng" Theo góc nhìn như vậy, các bạn trẻ là sinh viên đại học mới ra trường với mức thu nhập lương từ 7-8 triệu đồng/ tháng thì nên tham gia thuê nhà để tạo ra nguồn tích luỹ cả về kiến thức và thu nhập, tạo tiền đề để sớm hoạch định phương án mua nhà trả góp.
Nhưng với thu nhập từ 15 triệu đồng trở lên mỗi tháng, câu chuyện đã có thể dễ dàng hơn rất nhiều nếu là người đi làm, có thu nhập ổn định, có thể vạch cho mình kế hoạch tích luỹ số tiền ban đầu để tiến hành mua nhà trả góp, cùng với sao kê lương, lịch sử tín dụng cơ bản ... 

2/ Hãy lập gia đình, tổng thu nhập có thể tăng gấp đôi giúp khả năng sở hữu căn nhà cao hơn 


Như nhận định của ông Tịnh, hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng cho hay: 5 năm trở lại đây, tại 1 số khu công nghiệp, khu chế xuất hay tổ hợp nhà máy trên địa bàn TP.HCM, nhiều người có mức thu nhập chỉ từ 6-7 triệu/ đồng/ tháng/ người. Tuy nhiên, khả năng sở hữu nhà của những người trong lớp đối tượng này không phải là không thể - " Với thu nhập của một cặp vợ chồng, mỗi người từ 7 triệu/ tháng trở lên đã có thể đủ điều kiện mua nhà khi đăng ký kết hôn với tổng thu nhập trên 15 triệu đồng/ tháng. Vấn đề là họ cần vạch rõ bài toán tài chính khi mùa nhà là như thế nào" - Ông Tịnh đặt vấn đề.
 Như vậy, một trong những bước đi trong kế hoạch mua ngôi nhà đầu tiên của bạn, rất có thể là đăng ký kết hôn để gia tăng tổng thu nhập, cùng với đó là sự tích luỹ sau đám cưới, bạn bè, người thân hỗ trợ số tiền trả trước đầu tiên và lựa chọn gói vay phù hợp. Ngoài ra hiện nay, với lãi suất ngày một ưu đãi hơn, cùng với sự quan tâm của nhà nước trong việc đãi ngộ tốt hơn về đầu tư nước ngoài đã giúp thu hút một lượng lớn ngân sách đầu tư BĐS dân dụng tại Việt Nam. 
Với các dự án ngày càng lớn và quy mô hơn, và đi sâu hơn vào thực tế thu nhập của người dân Việt Nam với mức thu nhập bình quân đầu người 2,200$/ năm, giá nhà chung cư, căn hộ tiện nghi đã dần trở nên phù hợp hơn, mở cửa cho ngày càng nhiều người có khả năng đạt được cột mốc đầu tiên trong thước đo thành công của xã hội. 

3/ Căn hộ vừa túi tiền 


Với căn hộ diện tích nhỏ chỉ từ 1-2 phòng ngủ, mức giá 21 triệu đồng/ m2 trở xuống - Cơ hội sở hữu căn nhà trở nên đơn giản hơn nhiều cho các bạn trẻ trong độ tuổi vàng. 
Bạn có thể phân bổ kế hoạch mua ngồi nhà trong thời gian đầu với nhu cầu chưa nhiều: 1 phòng ngủ vợ chồng, 1 phòng cho người thân trong khuôn viên chung cư tiện nghi đã là một lựa chọn khá tuyệt vời. Ông Ngô Quang Phúc, phó tổng công ty CP địa ốc Him Lam cho hay: " Năm 2016, đơn vị sẽ đưa ra thị trường 2,000 căn hộ với 95% sản phẩm có diện tích nhỏ khoảng 60-65m2, trang bị đầy đủ tiện ích, tiện nghi của cuộc sống hiện đại như hồ bơi, spa, phòng thể thao, nhà trẻ, siêu thị và khi vui chơi ..., dù vậy giá của mỗi căn hộ chỉ ở mức 1-1,5 tỷ đồng" 
Ngoài ra như dự án vừa mới gây bão tại Việt Nam là Flc Garden City Đại Mỗ của Flc Group. Hoặc Chung cư K Park Văn Phú đã mang đến lựa chọn còn tuyệt vời hơn với mức giá cực kì phải chăng cho người thu nhập ổn định vừa phải, chỉ tầm trên dưới 1 tỷ 2 cho 1 căn hộ đầy đủ tiện nghi và tặng cả nội thất cho người mua. Ngoài ra, các đơn vị này còn liên kết với ngân hàng để đưa ra các gói tài chính cho vay với lãi suất ổn định nhiều năm chỉ dao động ở mức 5%, bên cạnh đó khi chêch lệch về lãi suất , công ty còn bù tiền cho KH để gia tăng khả năng chi trả. 
Đó là giải pháp mà các tập đoàn BĐS lớn của của Việt Nam hay vốn đầu tư nước ngoài đều đang hướng đến nhằm uơm mầm mơ ước của đại đa số dân số Việt Nam ở lứa tuổi vàng, cũng như tạo điều kiện để họ có thể tự tin quyết định thực hiện bước 1 trong kế hoạch của đời.

4/ Tính toán phương án trả nợ 


Phương án trả nợ là câu chuyện khiến người mua ngần ngại nhất, quan tâm nhất và cũng là thắc mắc khó nói ra nhất. 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay theo nhiều nghiên cứu mà REVER tổng hợp, thực tế chỉ ra rằng: Nếu cặp vợ chồng của bạn đã có thu nhập trên 10 triệu đồng/ người/ tháng tức là tầm trên 20 triệu/ tháng, bạn đã có thể nghĩ đến chuyện mua nhà. Đặc biệt, nếu chọn được các căn hộ có mức giá xấp xỉ 1 tỷ đồng - 1,05 tỷ là ví dụ, thì theo chúng tôi bạn nên tìm hiểu gói hỗ trợ 30,000 tỷ đồng của nhà nước cho ngành BĐS trong 15 năm. 
Tức là lãi suất sẽ không vượt quá 6%/ năm. Gói đang được kiến nghị gia hạn thêm với thông tin có khả năng sẽ kết thúc vào ngày 31/5/2015. 

Ông Nguyễn Trung Tín, phó chủ tịch HĐQT của An Gia Investment còn cho biết thêm đó là với dự án River City, các sản phẩm chỉ có giá từ 1,2 tỷ đồng. Vì vậy, khi thu nhập của 2 vợ chồng dao đồng 15-21 triệu đồng/ tháng là đã có thể tham gia mua nhà ngay tại River City, trung tâm khu vực Nam Sài Gòn, quận 7 với kiến trúc độc đá, đoạt giải thiết kế khu vực Đông Nam Á, và cũng là cơ hội đầu tư cho tương lai khi quận 7 trở thành khu vực kinh tế trọng yếu của HCM và khu vực phía Nam của đất nước. 

Với mức thu nhập như vậy, khách hàng của River City chỉ cần trả trước tối thiểu là 20% và vay từ 15 đến 20 năm để mua được căn nhà. Ngoài ra, ngân hàng cũng tham gia tích cực trong việc đưa cơ hội mua nhà đến gần với bạn hơn trong việc hỗ trợ người mua rất nhiều trong việc tính toàn phương án trả nợ, theo bà Huyền 
- Có 2 hình thức trả nợ là: 
+ Cuối kỳ: nếu trả dư nợ cuối kỳ cho khoản vay 600 triệu đồng, lãi bình quân 7% / năm thì tổng số tiền phải trả sau 3 năm là 126 triệu đồng lãi suất + tiền vay gốc. 
+ Trả góp định kỳ - Hình thức này sẽ phù hợp hơn với nhu cầu mua nhà để ở và KH có nguồn thu nhập ổn định, tiết kiệm chi phí lãi vay cũng như giảm dần kế hoạch trả nợ, áp lực cuối kì. Như tính toán ở trên thì nếu trả góp định kỳ thì chỉ phải góp trả 6 triệu đồng/ tháng. 

5/ Chungcuhngiare.com kết luận: 25-30 tuổi nên mua nhà từ 1-1,2 tỷ đồng 


Theo REVER, với áp lực trả nợ được giảm tải sau nhiều thời kỳ biến động của thị trường BĐS, cũng như nguồn cùng BĐS dần trở nên cao hơn, cung tín dụng cũng được phân phối nhiều hơn khiến cho việc mua nhà đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Theo ông Phúc, với bạn trẻ từ 25 tuổi trở lên nên đặt mục tiêu mua nhà dưới 1,5 tỷ đồng để phù hợp với khả năng chi trả trên tổng thu nhập dao động từ 20 triệu/ tháng Có thể chọn mua theo hình thức góp dài hạn trong 20 năm cho căn hộ 1,2 tỷ như The River City theo hình thức trả góp 20 năm, mỗi tháng là 10-14 triệu đồng. 

Trích từ Đình Dân - Hồng Quý ( Báo tuổi trẻ)

Chung cư Eurowindow River Park Đông Anh

Chung cư Eurowindow River Park Đông AnhChính thức ra mắt dự án chung cư Eurowindow River Park Đông Trù

Eurowindow River Park là tên gọi được hình thành từ cụm chữ Eurowindow, một thương hiệu cao cấp nổi tiếng ở Việt Nam; và River Park mang ý nghĩa khu đô thị Công-Viên-Xanh-Bên-Sông. 
Eurowindow RiverPark là khu đô thị cao cấp, văn minh, môi trường sống bình yên xanh mát bên sông.

Vị trí để phát triển dự án Eurowindow River Park được chọn lựa kĩ lưỡng bởi đội ngũ chuyên nghiệp của Eurowindow Holding với tiêu chí : "Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ". Yếu tố phong thủy được đặc biệt quan tâm khi bao quanh dự án là sông Đuống tươi mát, chung cư Eurowindow Riverpark thật sự là sự lựa chọn lí tưởng cho những ai mong muốn được nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc ở thành phố lớn.
NHỮNG CHÍNH SÁCH THÁNG 7 NHÂN DỊP PARK 01 RA MẮT. 
TẶNG 4% GIÁ TRỊ CĂN HỘ 
CƠ HỘI BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG Ô TÔ, TI VI, LÒ VI SÓNG 
HỖ TRỢ THỦ TỤC, NGÂN HÀNG 
CHUYỂN KHOẢN & ĐẶT CHỖ ONLINE, THỦ TỤC 10 PHÚT.

Tổng quan chung cư Eurowindow River Park

Tổng diện tích 4,2 ha 
Chung cư cao cấp: 2085 căn hộ 
Nhà phố thương mại: 138 lô 
Biệt thự liền kề: 65 lô Nhà ở văn phòng - Offietel: 107 căn

Vị trí chung cư Eurowindow River Park

Eurowindow River Park nằm trên đường Trường Sa, xã Đông Hội, huyện Đông Anh vị trí gần sát cầu Đông Trù, khu vực ngã ba sông Hồng và sông Đuống. Bạn đã có thể nhanh chóng di chuyển, kết nối đến trung tâm phố cổ Hà Nội hay có khu vực khác. 

15 phút vào Hồ Gươm 
15 phút tới sân bay Quốc tế Nội Bài 
05 phút tới TTTM Savico 
05 phút tới Công viên Kim Quy, Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia

Mặt bằng điển hình căn hộ Eurowindow River ParkMọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ phòng quản lý dự án: 0912774786 hoặc đăng ký nhận thông tin dự án theo mẫu : http://goo.gl/forms/sJ4rwRufmK